who's afraid of English?

שלח לחבר הדפס עמוד

דרישות ידע באנגלית בלימודי תואר ראשון

The sooner – The better

כל הסטודנטים לתואר .B.A במדינת ישראל חייבים להיבחן במבחני מיון באנגלית, הנקראים אמיר"מ (ממוחשב) או אמי"ר (שאינו ממוחשב), ומטרתם לקבוע את רמת הידע באנגלית.
עמידה בדרישות הידע באנגלית, עד לרמת "פטור", מהווה תנאי קבלה לקורסים המתקדמים לקראת סיום הלימודים לתואר B.A של האוניברסיטה הפתוחה.


הטבלה שלהלן מפרטת את הקשר בין הציון במבחן לבין רמת הידע:

הציון במבחן אמי"ר הציון במבח"ן אמיר"ם הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית רמת הקורס באנגלית
234 ומעלה 134 ומעלה 134 ומעלה פטור מלימודי אנגלית
220-233 120-133 120-133 מתקדמים ב (A)
200-219 100-119 100-119 מתקדמים א (B)
185-199 85-99 85-99 בסיסי (c)
170-184 70-84 70-84 טרום בסיסי ב (D)
160-169 60-69 60-69 טרום בסיסי א (E)
159 ומטה מבחן מיון פנימי במחלקה לאנגלית


סטודנטים יכולים לקבל את הפטור באנגלית בדרכים הבאות:


1. עמידה בדרישות הקורס "אנגלית רמה A".
2. קבלת ציון המזכה בפטור במבחן מיון באנגלית (פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"מ).
3. קבלת פטור מן הועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה הפתוחה, על סמך עמידה בדרישות השפה האנגלית באוניברסיטה אחרת.

על סטודנטים שאינם בעלי פטור, ללמוד קורס/ים באנגלית על פי הרמה אליה שובצו במבחן המיון.
מומלץ להתחיל בקורס לימוד אנגלית כבר בסמסטרים הראשונים (אין חובה להתחיל בסמסטר הראשון). המלצה זו תקפה בעיקר לסטודנטים שרמת האנגלית שלהם אינה גבוהה.

לימודי אנגלית כהכנה למבחן

מכללת רמת-גן מציעה קורס הכנה למבחני המיון באנגלית - אמי"ר ואמיר"מ, במחיר מוזל של 1100 ₪ לסטודנטים שלה ובמחיר של 2000 ₪ לסטודנטים אחרים. הקורס המועבר ע"י מורים מנוסים ובקבוצות קטנות.