לימודי מדעי החברה והרוח - תכנית לימודים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החברה והרוח 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לפחות 108 נ"ז ובהן:

1.לפחות 84 נ"ז במדעי החברה והרוח , ובכללן -

לפחות 60 נ"ז במדעי החברה

לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח

2.לפחות 24 נ"ז מתקדמות ,ובכללן-

לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החברה ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי החברהאו במדעי הרוח .

3.לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה.

3.

דוגמאות להיצע קורסים במדעי החברה:

פסיכולוגיה

קורס רמה נ"ז
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
פסיכולוגיה חברתית ר 6
פסיכולוגיה קוגנטיבית ר 6
 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות ר 4
 אישיות:תאוריה ומחקר ר 4
מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה ר 4
 פסיכולוגיה פיזיולוגית -קורס שנתי ר 6
פסיכופתולוגיה ר 4

סוציולוגיה

קורס רמה נ"ז
מבוא לחשיבה חברתית פ 3
מבוא לסוציולוגיה פ 6
מבוא לאנתרופולוגיה פ 6
מגמות בחברה הישראלית ר 6
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ר 6
תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו ר 6
קורס רמה נ"ז
מבוא ללימודי מגדר ר 6
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
סטייה חברתית ר 6
 משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית ר 6
סוציולוגיה של התרבות ר 6מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

קורס רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
מדיניות ציבורית ר 6
מבוא למינהל וניהול ציבורי ר 6
ישראל בעשור הראשון ר 6
משטרים דמוקרטים ר 6
דיקטטורות במאה ה-20 ר 6
היסטוריה דיפלומטית  1945-1900 ר 6
ג'נוסייד(רצח עם) ר 3
ארצות הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 ר 6
מדיניות החוץ של ברה"מ / רוסיה:מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים מ 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית:עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה מ 6

תקשורת :

קורס רמה נ"ז
מבוא ללימודי תקשורת ר 6
תקשורת המונים בישראל ר 3
תקשורת :טכנולוגיה ,חברה, תרבות ר 6
קלאסיקה בחקר התקשורת :מבט מחודש ר 4
תקשורת ודעת קהל ר 6
 שיח התקשורת  ר 4
 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל  ר 3
 לגדול עם הטלויזיה בעידן האינטרנט ר 6

ניהול

קורס רמה נ"ז
התנהגות אירגונית מיקרו ר 6
התנהגות אירגונית מקרו ר 6
התנהגות צרכנים ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
ניהול השיווק ר 6
דיני חוזים פ 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6

חינוך:

קורס רמה נ"ז
תכנון ,פיתוח ויישום תכניות לימודים   ר 6
פרקים בסוציולוגיה של החינוך ר 6
 פסיכולוגיה בחינוך ר 6
 פילוסופיה של החינוך ר 6
שונות בחינוך ר 6
 קריאה: תאוריה ומעשה ר 6
סוגיות בחינוך מיוחד ר 6
מחוננות וכישורים מיוחדים ר 6

דוגמאות להיצע הקורסים במדעי הרוח:

(לפחות 18 נ"ז)

היסטוריה

קורס רמה נ"ז
 בין ציון לציונות ר 6
בימי שואה ופקודה
ר 6
שנאת ישראל ואנטישמיות ר 6
בין יהודים לנוצרים ר 6
אירופה ערש הלאומיות ר 6
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה ר 6
המזרח התיכון בין מלחמות העולם ר 6
המזרח התיכון בימינו ר 6
 מבית יהודי למדינה בדרך ר 6

ספרות:

קורס רמה נ"ז
 גיבור ואנטי גיבור ברומן המודרני פ 6
מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ר 6
מיתוסים בתרבות הישראלית ר 6
סיפורת הישראלית בשנות ה -60 ר 6

פילוסופיה:

קורס רמה נ"ז
 בעיות בפילוסופיה של המוסר פ 6
פילוסופיה יוונית -מתאלס עד אריסטו
ר 6

תולדות האומנות:

קורס רמה נ"ז
 תולדות האומנות:מבוא כללי פ 6
אמנות בעידן הטכנולוגי
פ 6
אמנות הרנסנס באיטליה ר 6

מדעי היהדות:

קורס רמה נ"ז
 סוגיות במשפט העברי ר 6
מדרש ואגדה
ר 6

בלשנות

קורס רמה נ"ז
 לשון,חברה ותרבות ר 6
פרקים במורפולוגיה עברית
ר 6

קולנוע

קורס רמה נ"ז
להבין סרטים- מבוא לאומנות הקולנוע ר 6
הקולנוע כהסטוריה -לדמיין וביים את ה-120
ר 6
מבוא לקולנוע ישראלי ר 6
מיתוס ואתום בקולנוע הישראלי ר 6

מוסיקה

קורס רמה נ"ז
מוסיקה פופולרית בישראל ר 6

תאטרון

קורס רמה נ"ז
תאטרון בחברה            ר 6

סוציולוגיה

קורס רמה נ"ז
פערים ואי-שיויון בישראל מ 6
ריבוד: סוגיות באי-שיויון חברתי מ 6
נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארה"ב מ 6
תרבות אירגונית מ 6
ספורט וחברה מ 6

מדע המדינה ויחסים בין לאומים

קורס רמה נ"ז
מלחמה ואסטרטגיה מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ 6
משטר ופוליטיקה באפריקה השחורה מ 6
חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית :ארה"ב מ 6
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות מ 6
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים מ 6
הקונוליאליזם האירופאי מ 6

תקשורת

קורס רמה נ"ז
תרבות,תקשורת ופנאי בישראל מ 6
תקשורת כתרבות מ 6
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת מ 6
יריבים או שותפים : יחסי דמוקרטיה ותקשורת מ 6

ניהול

קורס רמה נ"ז
דיני עבודה מ 6
שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מ 6
בטחון סוציאלי מ 6

חינוך

קורס רמה נ"ז
פעילות גומלין בכיתה מ 6
הכנסת שינויים למערכת החינוך מ 6
הוראה: מקצוע,אומנות,אמנות? מ 6
מנהיגות ויישומיה בחינוך מ 6
ליקויי למידה מ 6
מטפורה בחשיבה החינוכית מ 6
הפרעת קשב והיפראקטיביות מ 6

קולנוע

קורס רמה נ"ז
מזרח ומערב בקולנוע הישראל מ 6
ניצולי שואה ,זרים ואחרים בקולנוע ובספרות מ 6
הקולנוע הפלסטיני מ 6
ז'אנרים של המותחן בקולנוע מ 6

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות אחת במדעי החברה ואחת במדעי החברה או מדעי הרוח.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

אולי יעניין אותך גם:

תואר ראשון במדעי ההתנהגות

לימודי הנדסת תעשייה וניהול

לקריאה על מסלולי תואר ראשון נוספים

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים