סמסטרים

שלח לחבר הדפס עמוד

החלוקה לסמסטרים

במכללת רמת-גן מתקיימים 3 סמסטרים בכל שנה: 

סמסטר סתיו : אוקטובר - ינואר
סמסטר אביב : מרץ - יוני
סמסטר קיץ : יולי - ספטמבר

כל הקורסים במכללת רמת-גן, למעט קורס אחד, הינם סמיסטריאליים.
ניתן ללמוד עד עשרה קורסים בשנת לימודים, כאשר סמסטר הקיץ מוגבל לשני קורסים.

סטודנטים ללא בגרות מלאה יורשו, בדרך כלל, ללמוד קורס אחד בלבד בסמסטר הראשון, אולם היועץ האקדמי במכללת רמת-גן רשאי לאשר יותר מקורס אחד בסמסטר הראשון.