מלגות

שלח לחבר הדפס עמוד

מלגות לתלמידי מכללת רמת-גן


תוכנית 1000 המלגות

המלגות בתכנית "אלף מלגות" הן מלגות סיוע כלכלי מטעם האוניברסיטה הפתוחה ותינתנה לנזקקים ביותר מקרב הפונים. כל מלגה מכסה שכר לימוד בסיסי עבור קורס אחד, אך אינה כוללת את דמי ההרשמה לסטודנט חדש ותשלומים אחרים נדרשים, כמפורט בהנחיות ההרשמה.
בנוסף, סטודנטים שהגישו בקשה למלגה במסגרת תכנית 1,000 המלגות ונרשמו לאחר תום ההרשמה הסדירה לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת .

מלגות עידוד לחיילים

חיילים בשרות חובה וחיילים משוחררים זכאים, בנוסף למענק השחרור למלגת עידוד הנעה בשיעור של בין 10% ל- 50% משכר הלימוד לקורסים, ע"פ תקנון האוניברסיטה הפתוחה המופיע בחוברת הנחיות הרשמה. כמו-כן, זכאים הנ"ל למלגה בגובה 10% מדמי המכללה השנתיים בכפוף להצגת אישורים על מהלך שרות צבאי או תעודת הערכה עד שנה מסיום השירות.

מלגות עידוד למשרתים בשרות לאומי

מלגה בגובה 10% תוענק גם למשרתים בשרות לאומי הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במסלול האקדמי בתקופת השרות.
המלגה תוענק גם במהלך שנה לאחר סיום השרות הלאומי, למי שישרת בשרות לאומי תקופה מלאה.
כמו-כן, זכאים הנ"ל למלגה בגובה 10% מדמי המכללה השנתיים כפוף להצגת  תעודה+אישור מהמוסד בו נעשה השרות הלאומי עד שנה מסיום השירות.

קרן שכ"ל בע"מ

מכללת רמת-גן שמחה להודיע כי החל משנת תשע"ד ניתן יהיה לקבל סיוע כלכלי במסלולים הבאים:
א. הסדר מימון לטובת שכר לימוד/מחייה בגובה של 15,000 ₪ ובפריסה לעד 18 תשלומים בתנאים מועדפים.
ב. הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ₪ לטובת שכר לימוד /מחייה בפריסה ארוכה של עד 60 תשלומים בתנאים מועדפים.

*מספר המכסות מוגבל
**ניתן לקבל את שני ההסדרים במקביל.

את הבקשות ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט: www.sachal.co.il/rgc
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי שקט כלכלי לסטודנט.  טלפון: 03-9635856   דוא"ל: [email protected]

מלגת עיריית רמת-גן עבור דמי מכללה שנתיים

המלגה מחולקת פעמיים בשנה לסמסטר א' (יוני-יולי) ולסמסטר ב' (דצמבר-ינואר).
יכולים לפנות תושבי רמת-גן (יש לצרף צילום ת"ז) אשר הינם סטודנטים במכללה.
טפסים ניתן לקבל באגף החינוך בעיריית רמת-גן.

מלגות האוניברסיטה הפתוחה

המלגה מחולקת פעמיים בשנה לסמסטר ב' (הגשה יולי), ולסמסטר א' (הגשה בינואר).
יכולים לפנות סטודנטים אשר למדו לפחות סמסטר אחד באו"פ ונרשמו לסמסטר בו נדונה המלגה.
המלגה ניתנת עבור הקורסים (50% , 100% וכו' מקורס) המלגה ניתנת על בסיס סוציו-אקונומי.

טפסים יש למלא דרך השאילתא.

פר"ח

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי של סטודנטים הפועל בשיתוף עם האוניברסיטאות בארץ. טופסי הרשמה לפר"ח ניתן לקבל דרך מוקד הפניות של האוניברסיטה הפתוחה. סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה שיעמדו בתנאים הנדרשים יקבלו עד תחילת הלימודים אישור לביתם.
ההרשמה לפר"ח נעשית מול האוניברסיטה הפתוחה, יש לפנות למוקד הפניות בטלפון 09-782222.

מלגות הצטיינות

מלגות הצטיינות יינתנו לסטודנטים שהצטיינו בלימודים.

מידע מפורט על מלגות הצטיינות מצוי בדפי המידע של דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.

מלגות וקרנות נוספות

חוברת מלגות ניתן למצוא גם במשרדי אגודת הסטודנטים במכללת ר"ג וכן באתר דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.