הכרה בלימודים קודמים

שלח לחבר הדפס עמוד

הכרה בלימודים קודמים

סטודנטים שלמדו לימודים על-תיכוניים, אקדמיים או חוץ-אקדמיים, זכאים להגיש בקשה להכרה בלימודים אלה, כלימודים המקנים להם נקודות זכות בלימודים לתואר ראשון BA.
הועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה הפתוחה תדון בבקשה ותשלח את החלטתה ישירות לסטודנטים.
מומלץ לפנות מראש ליועץ אקדמי במכללת רמת-גן ולקבל סיוע בהגשת הבקשה.
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה לאוניברסיטה הפתוחה.