תכנית לימודים - תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית

קורסי חובה משותפים  (11 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב ר 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4

לימודי מדע המדינה ויחב"ל (54 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
מבוא פוליטיקה השוואתית ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
מדיניות ציבורית ר 6

קורסי בחירה (18 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית ר 6
 חברה , פוליטיקה וכלכלה ר 6
מבוא למנהל וניהול ציבורי ר 6
החברה הערבית בישראל ר 6
 המשפט החוקתי של ישראל ר  6
יסודות השלטון המקומי ר 6
 בין מדינה לחברה : סוציולוגיה של הפוליטיקה (10691) ר  6
 עולם במלחמה - יחסים בין העמים בשנים 1900-1945 ר
 יישוב סכסוכים בזירה הבינלאומית ר  6
 כלכלה פוליטית בינלאומית ר 
ג'נוסייד (רצח עם)  ר  6
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים ישראל,סוריה ולבנון ר  6
 האיחוד האירופי :היסטוריה,מוסדות ומדיניות ר 
 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 ר  6
הדמוקרטיה הגדולה בעולם : הודו המודרנית - בין עבר לעתיד ר  6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית : עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר  6
תכנית ההתמחות של הכנסת ר  6
דת מדינה ופוליטיקה מ 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ 6
מלחמה ואסטרטגיה מ  6
 מדינות בעידן הגלובליזציה - פרספקטיבות אנתרופולוגיות מ 6
זכויות האדם ביחסים הבין -לאומיים מ  6
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ  6
הקולוניאליזם האירופי: רעיון,יישום והתנגדות  מ 6
על נמרים ודרקונים - יחסים בינלאומים במזרח אסיה  מ
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה מ  6
משטר ופוליטיקה באפריקה מ  6
 סמינר למצטיינים : סוציולוגיה , מדע המדינה ותקשורת מ 6
אידיאולוגיות פוליטיות מידתיות מ 6

 

לימודי חינוך (48 נ"ז)

קורסי חובה (24 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
תכנון,לימודים , הוראה והערכה ר 6
פרקים בסוציולוגיה של החינוך ר 6
פסיכולוגיה בחינוך ר 6
פילוסופיה של החינוך   ר 6
 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך  - -

קורסי בחירה (24 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז.

קורס רמה נ"ז
שונות בחינוך ר 6
קריאה:תאוריה ומעשה  ר 6
סוגיות בחינוך מיוחד 
ר 6
מחוננות וכישרונות מיוחדים  ר 6
הכנסת שינויים למערכת החינוך מ 6
פעילות גומלין בכיתה  מ 6
הוראה: מקצוע ,אומנות, אמנות ?  מ 6
 מנהיגות ויישומיה בחינוך מ 6
ליקויי למידה  מ 6
מטפורה בחשיבה החינוכית  מ 6
 הפרעת קשב והיפראקטיביות  מ

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ואחת בחינוך.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה על לימודי חינוך ותארים נוספים של האוניברסיטה הפתוחה

לקריאה נוספת על לימודי מדעי המדינה

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים