תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית

קורסי חובה  (8 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב : ניתוח נתונים סטטיסטים  ר 4

לימודי מדע המדינה ויחב"ל (לפחות 94 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
מבוא לפוליטיקה השוואתית ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
מדיניות ציבורית ר 6

קורסי בחירה (לפחות 58 נ"ז, מתוכן לפחות 24 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
בין מדינה לחברה :סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
תנועה חברתית ומחאה פוליטית ר 6
המשפט החוקתי של ישראל ר 6
מבוא למינהל וניהול ציבורי  ר 6
חברה,פוליטיקה וכלכלה ר 6
החברה הערבית בישראל ר 6
יסודות השלטון המקומי ר 6
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי:מצרים,ישראל,סוריה ולבנון ר 6
האיחוד האירופי:היסטוריה ,מוסדות ומדיניות ר 6
עולם המלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 ר 6
ארצות הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 ר 6
הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית- בין עבר לעתיד ר 6
יישוב סכסוכים ביחסים בינלאומיים ר 6
כלכלה פוליטית בין-לאומית ר 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית:עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר 6
ג'נוסייד(רצח עם) ר 6
תכנית התמחות של הכנסת ר 6
דת,מדינה ופוליטיקה מ 6
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות מ 6
חשיבה אסטרטגית :תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול מ 3
העדפה ובחירה חברתית מ 3
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ 6
מלחמה ואסטרטגיה מ 6
צדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות מ 6
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים מ 6
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומים:עבר והווה מ 6
 משטר ופוליטיקה באפריקה מ 6
על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה מ 6
הקונוליאליזם האירופאי: רעיון יישום והתנגדות  מ 6
סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת מס 6

בחירה חופשית (6 נ"ז)

חובה ללמוד קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה נוספת על לימודי מדעי המדינה

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים