תואר ראשון במדעי החיים ובניהול

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החיים ובניהול  

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית

קורסי חובה (לפחות 25נ"ז )

קורס רמה נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ר 3
 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
הסקה סטטיסטית ר 4
 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב ר 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4
 יסודות הפיזיקה א                                                                           פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א  פ
 יסודות הפיזיקה ב  ר
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב  ר  3
 יסודות הפיזיקה  פ3+ר3
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4
 כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6

לימודי מדעי החיים

קורסי חובה (21 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א: התא,גנטיקה, אבולוציה ומגוון
פ 6
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6קורסי בחירה (לפחות 23 נ"ז) מרשימות 1,2,3

1.  6-12 נ"ז

קורס רמה נ"ז
אקולוגיה ר 4
גנטיקה ר6+מ2 8
 החולייתנים ר 6
נושאים בהתנהגות בעלי חיים ר 3
עולם החיידקים ר 6
צומח וצמחים ר 6

2.קורס מעבדה אחד -לפחות 2 נ"ז :

קורס רמה נ"ז
מעבדה בביוטכנולוגיה ר 2
מעבדה בביוטכנולוגיה של חלבונים ר 2
מעבדה בביולוגיה מולקולרית ר 2
מעבדה בביולוגיה של התא ר 2
 מעבדה: אימינולוגיה ר 2
מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי ר2+מ2 4

3. 9-15 נ"ז , ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות:

קורס רמה נ"ז
ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
 ביולוגיה התפתחותית :תופעות ,עקרונות ושאלות פתוחות ר 4
החרקים ר 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים ר 1
עולם הנגיפים ר 3
עקרונות הביוטכנולוגיה ר 3
ביולוגיה של חולייתנים במבט ישראלי ר 3
צומח ארץ ישראל ר 6
אבולוציה מ 4
אימונולוגיה מ 6
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים מ 4
עד מאה ועשרים מ 3
פיזיולוגיה של מערכות באדם מ 6
פרקים בפיזיולוגיה של הצמח מ 6
פרויקט מחקר במדעי החיים מ 4
רביית היונקים מ 4
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה מ 6

דרישות סמינריוניות

קורס חובה (3 נ"ז )

קורס סמינריוני אחד במדעי החיים :

קורס רמה נ"ז
בקרת התפתחות בצמחים
מס 3
היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
מס 3
הנדסה גנטית בצמחים :היבטים מחקריים ויישומים בחקלאות
מס 3
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
מס 3
חיידקים בתעשיה
מס 3
חמצן: אספקטים כימיים וביולוגים מס 3
 נושאים נבחרים באימונולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בביולוגיה של התא מס 3
 מגוון ביולוגי ושמירת טבע מס 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים מס 3
קולטנים והמרת אותות מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים מס 3
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה מודרנית )  מס 3
שעונים ביולוגים  מס 3
 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים מס 3
תקשורת כימית בין בעלי חיים מס 3

 לימודי ניהול

קורסי חובה (37 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
התנהגות אירגונית ר 6
יסודות החשבונאות ר 6
ניהול השיווק ר 6
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים ר 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6

קורסי בחירה (לפחות 15 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
דיני חוזים פ 6
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול פ 3
תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6
התנהגות צרכנים ר 6
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים ר 3
כלכלה ניהולית ר 6
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
בטחוןן סוציאלי מ 6
דיני עבודה מ 4
דיני תאגידים מ 4
 דינמיקה של משא ומתן מ 4
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימשיה בכלכלה וניהול מ 3
יחסי עבודה מ 6
מוסר ועסקים מ 6
מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות מ 6
ניהול אסטרטגי מ 6
ניהול בין לאומי מ 6
ניהול הפרסום מ 6
ניתוח דוחות פיננסים מ 6
מתודולוגיה של סקרים מ 6
 שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מ 6
שיפוט והערכה בתנאי אי ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה מ 6
תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש מ 6
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

דרישות סמינריות:

עבודה סמינריונית אחת בניהול.

דרישות כלליות לתואר
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לפרטים נוספים על תואר ראשון במדעי החיים

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים