תואר ראשון במדעי המחשב ובמדעי החיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי המחשב ובמדעי החיים 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית 

קורסי חובה (לפחות 44 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
אלגברה ליניארית 1 ר 6
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים ר 3
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
הסקה סטטיסטית ר 4
יסודות הפיזיקה א פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א פ 3
יסודות הפיזיקה ב ר 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב ר 3
 יסודות הפיזיקה פ3+ר3 6
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4
כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6

לימודי מדעי המחשב  

קורסי חובה (28 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים ר 6
אלגוריתמים ר 4
אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות  מ 4
חישוביות ביולוגית  מקורסי בחירה  ( 12 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 3 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  ר 3
מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב   ר 4
אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
אנליזה נומרית 1 ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
מימוש מערכות בסיסי-נתונים   מ
 תכנות מתקדם בשפת JAVA מ 4
מערכות הפעלה מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
גרפיקה ממוחשבת מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
כריית מידע מ 4
סימולציה:בניית מודלים וניתוחם תש 4
עיבוד תמונה תש 4
סדנה  במדעי המחשב  מס 3

 

לימודי מדעי החיים

קורסי חובה (33 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א פ 6
ביולוגיה כללית ב ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6קורסי בחירה (8 נ"ז) 

ובכללן לפחות 4 נ"ז מתקדמות 

קורס רמה נ"ז
ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
החולייתנים ר 4
עולם החיידקים ר6+מ2 8
עקרונות הביוטכנולוגיה ר 6
צומח וצמחים ר 3
אבולוציה ר 3
 אימונולוגיה ר 6
פיזיולוגיה של הצמח ר 3
פיזיולוגיה של מערכות באדם ר 3
 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה ר 3
 פרויקט מחקר במדעי החיים מ 4

דרישות סמינריוניות  (3 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
סמינר בביו אינפורמטיקה מס 3
סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים מס 3

דרישות כלליות לתואר ראשון - לימודי מדעי המחשב
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה נוספת על תואר במדעי החיים

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים