תואר ראשון במדעי המחשב

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בלימודי מדעי  המחשב  

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לפחות 108 נ"ז במדעים והן:

לפחות 102 נ"ז במתמטיקה ומדעי המחשב ובכללן-

לפחות 68 נ"ז במדעי המחשב ובהן לפחות 24 נקודות מתקדמות

לימודי תשתית במתמטיקה (34 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
אלגברה ליניארית 1 ר 6
אלגברה ליניארית 2 ר 4
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
 לוגיקה למדעי המחשב ר 4

לימודי מדעי המחשב  (לפחות 62  נ"ז)

קורסי חובה (37 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים ר 6
אלגוריתמים ר 6
מעבדה בתכנות מערכות  ר 6
אוטומטים ושפות פורמליות ר 6
מערכות ספרתיות ר 6
ארגון המחשב ר 6
 מערכות הפעלה  מ 4
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות  מקורסי בחירה  (לפחות 25 נ"ז מתקדמות)

בבחירה יש לכלול לפחות 10 נ"ז מתקדמות מתוך רשימת הקורסים הבאים:

קורס רמה נ"ז
אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב ר 4
מערכות בסיסי נתונים ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
תורת הקודים ר 3
אנליזה נומרית  1 ר 4
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ 4
מבוא לבינה מלאכותית מ 4
תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
גרפיקה ממוחשבת מ 4
קומפילציה מ 4
שפות תכנות מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
חישוביות ביולוגית מ 4
כריית מידע מ 4
 אנליזה נומרית 2 מ 4
לכל היותר שני קורסים מרשימת הקורסים לתואר שני תש 4

דרישות סמינריוניות במדעי המחשב (6 נ"ז)

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל-108 וללמוד לפחות קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים.

קורס רמה נ"ז
סמינר במדעי המחשב  מס 3
סדנה במדעי המחשב  מס 3


לימודי בחירה במדעים (6 נ"ז)

את המכסה ל 108 נ"ז יש להשלים ע"י צבירת 6 נ"ז נוספות בתחום המדעים (במתמטיקה, במדעי המחשב או מדעי הטבע והחיים).

אפשר ללמוד קורס/ים מתוך רשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב שבסעיף ג' או את הקורס אשנב למתמטיקה (04101 ,6 נ"ז),

המומלץ כהכנה לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית, או לצבור 6 נ"ז כלשהן במדעים .

דרישות כלליות לתואר ראשון - לימודי מדעי המחשב
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים