תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה

שלח לחבר הדפס עמודמכללת רמת גן היא מרכז הלימוד הוותיק והמוביל בארץ ללימודי תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה

מכללת רמת-גן מציעה כ-99 שילובים שונים של לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במסלולים: ניהול (מנהל עסקים), כלכלה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה,תקשורת, ראיית חשבון (חשבונאות), יחסים בינלאומיים, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי המדינה, מדעים, מדעי החיים, מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה, הנדסת תוכנה, הנדסה תעשיה וניהול ועוד.


על מנת להבין את ייחודה של מכללת רמת-גן, יש צורך להכיר את הקשיים הניצבים בפני אוכלוסיית הסטודנטים הפוטנציאליים בישראל:

  1. תנאי קבלה קשים והגבלת מספר הסטודנטים החדשים שמציבות האוניברסיטאות המתוקצבות, מונעים מקבוצה גדולה של סטודנטים את האפשרות להתקבל ללימודים באוניברסיטאות אלה .
  2. קבוצה גדולה של סטודנטים, שעומדת בתנאי הסף של האוניברסיטאות המתוקצבות, אינה יכולה ללמוד בהן שכן הם אינם יכולים לוותר על עבודה במשרה מלאה או קרובה למלאה. 
  3. מכללות בלתי מתוקצבות מחייבות במחיר שכר לימוד גבוה שהוא מעבר להישג ידה של אוכלוסיית רחבה.

מכללת רמת גן מאפשרת לסטודנטים ללמוד תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה שהנו תואר מוכר, מוערך ויוקרתי:


? ללא תנאי קבלה
? ללא תעודת בגרות
? שילוב של לימודים ועבודה במשרה מלאה
? לימודים פרונטאליים מוגברים
? שכר לימוד דומה או זהה לזה הנהוג באוניברסיטאות שהוא כמחצית המחיר משכר הלימוד הנהוג במכללות הבלתי מתוקצבות.
? כל זאת בקמפוס אחד, הכולל 7 בניינים, מדשאות, קפיטריות, חניונים, ללא תשלום והעיקר בתנאים, בתמיכה וביחס של מכללה.

את הלימודים לתואר הראשון ניתן לסיים בשלוש שנים ומעלה, כאשר משך הלימודים נקבע ע"י כל סטודנט, בהתאם ליכולתו ולאילוצים המוטלים עליו. בפועל מרבית הסטודנטים מסיימים את לימודיהם בתוך 3-4 שנים.


הלימודים לתואר ראשון מבוססים על ספרי הלימוד הייחודיים של האוניברסיטה הפתוחה בשילוב עם מפגשים בכיתות ובסיוע של "תכנית המקפצה" שהיא תכנית התגבורים הייחודית למכללת רמת-גן. שילוב זה מאפשר העמקה בנושאי הלימוד ומקנה כלים לפיתוח מיומנות למידה.

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים